Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki nie jest sakramentem. Należy do grupy tzw. sakramentaliów, czyli obrzędów religijnych.

Rodzina zgłasza się do kancelarii i przedstawia następujące dokumenty:

  • Akt zgonu z USC
  • Karta zgonu z USC
  • Dokument na grób /jeśli był wcześniej zakupiony/