Duszpasterze

Proboszcz:
ks. prałat Zbigniew Sajnóg – dziekan dekanatu ursuskiego
(ur.1958; święc.kapł.1983; prob. tut. parafii od 1.07.2001)
tel.: 22 662 13 58
fax : 22 668 46 47

Wikariusze:
ks. Krzysztof Kucharski
ks. Krzysztof Lichota
ks. Paweł Placek
ks. Łukasz Ręczek

Rezydenci:
ks. Waldemar Fedorowicz
ks. Marian Dziurzyński

Księża pochodzący z parafii (wg alfabetu – obok rok święceń kapł.):
ks. Krzysztof Cyliński (1987)
ks. Konrad Dmochowski (2011)
ks. Jacek Fijałkowski (2003)
ks. Dariusz Furmanik (1995)
ks. Witold Gajda (1989)
ks. Robert Grzelak
ks. Marek Kiliszek (1968)
ks. Waldemar Macko (1989)
ks. Jarosław Niemyjski
ks. Tadeusz Pietruczuk
ks. Stanisław Prężyna
ks. Marek Tacikowski (1982)
ks. Andrzej Wieczorek (1982)

Siostry zakonne pochodzące z parafii:
S. Monika Jagiełło – pallotynka

Księża, którzy wcześniej pracowali w parafii:

ks. Maksymilian Waśkiewicz śp.
ks. Edmund Rzeszowski
ks. Tadeusz Wasiluk
ks. Lucjan Świeboda
ks. Stefan Grabowski
ks. Mieczysław Nowak śp.
ks. Zygmunt Rudzik śp.
ks. Franciszek Różalski śp.
ks. Jerzy Różalski śp.
ks. Leszek Mencel śp.
ks. Wojciech Łagowski
ks. Stanisław Dobkowski
ks. Stanisław Przeździecki śp.
ks. Wiesław Szewczyk
ks. Andrzej Sadowski
ks. Piotr Dobrzyński
ks. Jan Popiel
ks. Grzegorz Mencel
ks. Wojciech Osial
ks. Grzegorz Ostrowski
ks. Jarosław Stolarczyk
ks. Paweł Dudziński
ks. Roman Borkowski
ks. Jarosław Janiszewski
ks. Leszek Zuchmański
ks. Zygmunt Niewęgłowski
ks. Grzegorz Wieczorek
ks. Rafał Czekalski
ks. Krzysztof Piątkowski
ks. Krzysztof Stosur
ks. Krzysztof Wojno śp.
ks. Piotr Kaczmarek (z diec. łowickiej- studia na UKSW)
ks. Rafał Kędzierski
ks. Piotr Kłaput
ks. Bogdan Niedbała
ks. Michał Wasilewski (z diec. łowickiej – studia na UKSW)
ks. Robert Mikos
ks. Przemysław Bogusz
ks. Piotr Kieliszek